Om brøndsløjfning

Ringsted Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og boringer

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.

Er der en brønd eller boring på din ejendom?

Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd/ boring på din ejendom kan du henvende dig til formanden for dit lokale vandværk, som kan hjælpe dig videre eller du kan ringe til Ringsted Forsyning på telefon 69898032.

Det er gratis…

De private vandværker i Ringsted kommune har sammen med HOFOR A/S og Ringsted Forsyning dannet Ringsted Vandsamarbejde I/S, som skal sikre rent drikkevand til vores brugere.

Ringsted Vandsamarbejde tilbyder at sløjfe (lukke) ubenyttede brønde eller boringer for grundejere i Ringsted Kommune ganske gratis!.

Ring!

Vi vil gerne have kendskab til alle brønde og boringer– også dem, som har været ude af drift i mange år. Har du en ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, så klik på Folder for at få mere information om tilbuddet om gratis sløjfning. Hvis du ønsker din brønd sløjfet gratis kan du udfylde et

Registreringsskema og sende det til vandsamarbejdet. Du kan også kontakte formanden for dit lokale vandværk. Så kommer din brønd på venteliste til sløjfning.

Arbejdet med at lukke brønde og boringer udføres af kompetente, certificerede brøndborere på en måde hvor der opstår mindst muligt gene for grundejeren.

Vandsamarbejdet prioriterer at sløjfe ubenyttede brønde og boringer tæt ved vandværker først, men står din brønd på ventelisten kommer den med i prioriteringen for øvrige brønde og boringer. Ofte kommer de hurtigt med i sløjfningen.

Vandhane