Styregruppen

 Styregruppens medlemmer:

Bent Risom, formand Snekkerup Vandværk risompost.@mail.tele.dk 57 52 57 50
Repræsentant for Ringsted Forsyning
Ole B. Winther, kasserer Ringsted Forsyning A/S obw@ringsted.dk 69 89 80 31
Henrik Nielsen HOFOR A/S hnie@hofor.dk 27 95 41 62
Stine Bisgaard HOFOR A/S sbis@hofor.dk 27 95 46 79
Repræsentant for Fjellebro Vandværk
Repræsentant for Præstbro Vandværk
Benny Rosenqvist (suppl) Kværkeby Vandværk info@life4ever.dk 24 22 05 37

 

 

 

vandpumpe