Kampagner

Ringsted Vandsamarbejde finder det vigtigt, at befolkningen i området bliver orienteret om beskyttelse af grundvandet. Vandsamarbejdet orienterer derfor løbende ved annoncering, presseomtale, artikler i lokalblade.

Om gift, guldfisk og godt dansk vand!

Vandsamarbejdet har udarbejdet en folder til haveejere med gode råd til at undgå anvendelsen af sprøjtemidler i haven. De enkelte vandværket i vandsamarbejdet står for uddelingen af folderne og den bliver også udleveret ved besøg indenfor vandsamarbejdets område. Folder til haveejere

Det handler om vores drikkevand – Hvad gør du i grunden?

Vandsamarbejdet deltog i 2011 i en fælles kampagne for rent drikkevand sammen med andre vandværker, vandsamarbejder og kommuner på Sjælland. Kampagnen satte fokus på den risiko haveejeres brug af pesticider kan udgøre for grundvandet. Ringsted Vandsamarbejde fik i den forbindelse trykt en folder med gode råd til haveejere om hvordan de kan fjerne ukrudt uden brug af sprøjtegifte: Det handler om vores drikkevand

Rent vand til møgungerne

Vi tager det som en selvfølge, at der er rent vand i hanen. Men sådan er det desværre ikke længere. De seneste år er der nemlig fundet rester af pesticider i flere og flere drikkevandsboringer landet over. I samarbejde med Novafos og HOFOR udarbejdede Ringsted Vandsamarbejde, Vandsamarbejdet Greve, Grundvandspuljen i Egedal Kommune, Hillerød Grundvandssamarbejde og Slangerup Grundvandsamarbejde kampagnen Rent vand til møgungerne – Drop sprøjtegiften i haven.

Rent vand til møgungerne tog sit udspring på Vandet Dag den 22. marts med TV-reklamer på TV Lorry, annoncering på facebook med over 1 mio. visninger og busreklamer på en række busser.