Tips til en grøn have

Her kan du læse tips og tricks til at forebygge og bekæmpe ukrudt i haven.

Sådan forebygger du!

– Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler sig

Blomster:
Mange blomster betyder pollen og nektar og dermed nyttige insekter. Mariehønen er for eksempel et nyttigt insekt. Den spiser 200-600 bladlus i sin levetid som larve.

Se mere her: Stauder og prydplanter – Miljøstyrelsen (mst.dk)

Bunddække:
Dæk jorden i dine bede med bunddækkeplanter. De vil skygge for solen, så ukrudtet ikke kan spire. Bunddækkeplanter skal plantes tæt,  cirka 6 planter per kvadratmeter.

Fiberdug:
Undgå ukrudt på terrasse og fliser med fiberdug som underlag.

Se mere her: Fliser og sten – Miljøstyrelsen (mst.dk)

Flis:
Du kan også dække jorden i dine bede med 10 til 15 centimeter træflis. Bemærk, hvis du dækker det for tæt, har det også effekter på jordlevende organismer.

Kompost:
Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæsonen, og spred et tykt lag kompost.

Lugning:
Brug hakkejernet og lug allerede fra det tidlige forår. Vær opmærksom på at fjerne ukrudtet, inden det når at kaste frø. Har du været sent ude, og ukrudtet allerede har sat frø, skal det ikke på komposten, men fjernes fra haven. Lug umiddelbart efter regnvejr, hvor rødderne sidder løsere.

 

Sådan bekæmper du!

Brændenælder:
Trækkes eller graves op. Kan også klippes helt ned.

Mos:
Kan bekæmpes med mosrive. Det bedste er at lade græsset blive lidt længere om vinteren. Det kvæler mosset.

Mælkebøtter:
Kan graves op eller fjernes med et mælkebøttejern, men de kommer altid igen, da de også formeres ved roddeling. De er nemmest at bekæmpe før blomstring. Hvis de er blomstret, så klip blomsten af og smid den i skraldespanden.

Padderok:
Kan kun bekæmpes ved vedvarende lugning af skuddene, praktisk taget inden de når jordoverfladen. På den måde sultes rødderne ud.

Skvalderkål:
Graves helt op, før der kan plantes bunddække. Kan også stresses: Slås med plæneklipper hele sæsonen.

Snerler:
De overjordiske dele fjernes, når de kommer op. På den måde udsultes rødderne.

Tidsler:
Trækkes forsigtigt op. Klip eventuelt blomsterne af og smid dem i skraldespanden.

Bladlus:
Fjernes med en hård vandstråle. Mange dyr, for eksempel mariehøne-larver, som sælges på planteskoler, spiser bladlus. En mariehønelarve spiser 200-600 bladlus i sin levetid.

Dræbersnegle:
Indsamles og overhældes med kogende vand. Alternativt kan sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død.

Og find mange flere gode råd: Tips til færre pesticider i haven – Miljøstyrelsen (mst.dk)

–       og bemærk: Du må ikke længere bruge Roundup midler med glyphosat på veje, fortove, gårdspladser, terrasser, grusstier og lign. – Miljøstyrelsen (mst.dk)

Den 1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, som medfører, at der ikke længere må bruges pesticider baseret på bla. glyphosat på belægninger og grusarealer. Det betyder, at ukrudtet skal bekæmpes på anden måde.