Pesticid punktkilder

I 50´erne og 60´erne blev pesticider ofte udbragt af en lokal landmand, der havde anskaffet sprøjteudstyr, men som ikke annoncerede om tjenesten i for eksempel telefonbøger, som Regionen hyppigt bruger som kildemateriale til opsporing af historiske aktiviteter. Det er derfor nærmest umuligt for Regionen at opspore denne tidlige udbringning af pesticider for at finde eventuelle punktkilder.

Endvidere blev landmænd i henhold til datidens miljønorm opfordret til nedgravning af tom pesticid-emballage. Der er således på ingen måde tale om ulovligheder eller at gøre nogen ansvarlige, men udelukkende indsamling af historisk viden om aktiviteter, der er yderst nyttig for Regionen at få fremskaffet, hvis eventuelle punktkilder skal opspores og afværges. Opsporingen og eventuelle afværgeforanstaltninger vil udelukkende foregå for Regionens regning, da der jo var tale om lovlig anvendelse og aktivitet. Følgende skema kan bruges til at samle oplysninger om anvendelse af pesticider til Ringsted Vandsamarbejde. WORD-skema

Oplysninger om gamle fyld- og vaskepladser af pesticider og bortskaffelsen af tom emballage er uvurderlig viden, som nu udelukkende kan indhentes hos ældre, lokale landmænd. Den indsamlede viden vil dermed efterfølgende kunne benyttes af Regionen i deres fremadrettede arbejde med opsporing af gamle pesticidpunktkilder.

Sammen med Gefion stod formændene for Skovbo, Greve og Ringsted Vandsamarbejder i 2019 for et nyhedsbrev til Gefions medlemmer. Nyhedsbrevet blev efterfølgende i december 2019 bragt som artikel i Landbrugsnyt.