Kortlægning af ubenyttede brønde og boringer i Ringsted Kommune

Er der en brønd eller boring på din ejendom?

Ringsted Vandsamarbejde igangsatte i 2011 en lokaliseringsundersøgelse af mulige, ubenyttede brønde og boringer i Ringsted Kommune. Alle tilgængelige data fra databaser og Ringsted Kommunes arkiver blev sammenstillet og mulige ubenyttede brønde og boringer blev indtegnet på kort. Undersøgelsen blev afrapporteret i 2012.

Der er i undersøgelsen fundet over 2.500 potentielle ubenyttede brønde og boringer, som ligger inden for vandværkernes indvindingsområder. Det er dog slet ikke sikkert, at der ligger en gammel brønd på ejendommen i dag, da der kan være sket meget siden – f.eks. kan der være bygget et hus ovenpå brønden.

Er du interesseret i om der muligvis kan ligge en gammel brønd/ boring på din ejendom kan du se kortmaterialet herunder. Klik på materialet under dit lokale vandværk. Der er to typer af kort per vandværk. På det første kort er placeringen af ejen­dom­me med potentielt ubenyttede boringer og brønde vist. Data herfra stammer fra arkiver og databaser. Det andet kort viser Køben­havns Vandforsynings brøndregistrering i 1970’erne.

Du kan finde et oversigtskort over alle ubenyttede brønde og boringer i Ringsted Kommune her: Oversigt over potentielle ubenyttede brønde og boringer i Ringsted Kommune

Du kan også læse om forudsætningerne fra undersøgelsen af mulige brønde og boringer ved at klikke her: Afsluttet kortlægningsrapport

vandpumpe