Ringsted Vandsamarbejde I/S er et samarbejde mellem de lokale vandværker i Ringsted Kommune og HOFOR A/S, som fra kildepladser i området henter drikkevand til københavnerne. Samarbejdet er etableret med ét klart formål; at passe på det fælles drikkevand.

Vandsamarbejder varetager aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe problemer forårsaget af kvaliteten af de vandressourcer, som vandværkerne indvinder fra eller forventer at indvinde fra i fremtiden.

Vandsamarbejdet samarbejder med de relevante myndigheder for at opfylde formålet.

Ringsted Vandsamarbejde er etableret i overensstemmelse med vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b, som giver vandforsyningerne lov til at opkræve midler til beskyttelse af vandressourcerne.

 

vandpumpe